Active Directory Kullanıcılarının Son Oturum Açma Tarihi Nasıl Tespit Edilir

Active Directory Administrator 18 Aralık 2020

Active Directory’de kullanıcıların son oturum açma tarihlerini listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıda Powershell ile nasıl Active Directory Kullanıcılarının Son Oturum Açma Tarihi Nasıl Tespit Edileceğini öğrenebilirsiniz.

Aşağıda paylaştığım kod parçacığınıda $Path değişkenine kaydetmek istediğiniz yolu yazmanız yeterlidir.

$Path = ‘C:\Temp\LastLogon.csv’
Get-ADUser -Filter {enabled -eq $true} -Properties LastLogonTimeStamp |

Select-Object Name,@{Name=”Stamp”; Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp).ToString(‘yyyy-MM-dd_hh:mm:ss’)}} | Export-Csv -Path $Path –notypeinformation

Çıktı aşağıdaki gibi olacak;

 

Kolaylıklar 🙂

#active directory last logon #active directory last logon date #ast login active directory #last logon active directory
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.