Active Directory Toplu Kullanıcı Listesini Alma

Active Directory Administrator 25 Aralık 2020

Arkadaşlar çeşitli sebeplerden dolayı aktif kullanıcılarınızın listesini almak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda aşağıda paylaştığım kodu kullanarak powershell ile active directory aktif kullanıcı listesini export edebilirsiniz.

 

Get-ADUser -Filter {Enabled -eq “True”} -properties * | Select-Object -Property samaccountname,DisplayName| ConvertTo-Csv | Out-File “C:\activeusers.csv”


Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.