PowerShell İle Active directory Grubuna Toplu Kullanıcı Çıkarma

Active Directory Administrator 13 Aralık 2020

Dostlar Active directory grubundan toplu olarak kullanıcı çıkarmak için aşağıdaki kodu powershell ile çalıştırmanız yeterlidir.

Aşağıda paylaştığım kodda csvlisteyolu şeklinde belirttiğim yere CSVdosyanızın tam yolunu,Group-Name şeklinde belirttiğim yere ise Active directory grubunun adını yazmanız gerekiyor.

CSV dosyanızı ilk satırında User-Name yazması ve guruba eklemek istediğiniz personellerin kullanıcı adları alt alta gelecek şekilde oluşturmanız gerekmektedir.

Import-Module ActiveDirectory
Import-Csv -Path “CSVdosyayolu” | ForEach-Object {Remove-ADGroupMember -Identity “Group-Name” -Members $_.’User-Name’ -Confirm:$false}

#Active Directory #gruptan kullanıcı çıkarma #gruptan toplu kullanıcı silme #PowerShell #toplu kullanıcı #toplu kullanıcı silme
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.