PowerShell ile OU Kullanıcılarını Listeleme – Export

Active Directory Administrator 8 Aralık 2020

PowerShell ile belirli bir OUda bulunan kullanıcı bilgilerini aşağıdaki kod ile export edebilirsiniz.

$OUpath OU ve domain adınızı,$ExportPath dosyanın kaydedileceği konumu yazmalısınız.

$OUpath = ‘ou=Managers,dc=sistemyardim,dc=com

$ExportPath = ‘c:\data\users_in_ou1.csv

Get-ADUser -Filter * -SearchBase $OUpath | Select-object DistinguishedName,Name,UserPrincipalName | Export-Csv -NoType $ExportPath

#Active Directory #export users #get list of users #PowerShell
Bir yorum bırak
Mail adresiniz kimseyle paylaşılmayacaktır.